Vanligt med axel/skuldra besvär:

Axelleden är en så kallad kulled med möjlighet till stora rörelseomfång i många olika riktningar. Och där har vi ett vanligt nutida problem- vi använder inte axeln så som det en gång var tänkt. Istället för stora kast och dragrörelser exempelvis så använder vi ofta axeln i ett mindre rörelseomfång, ofta i ett nästan statiskt tillstånd ( tänk arbete framför dator, terminalarbete, frisörer) En annan belastning som på sikt kan skapa axelbesvär är repeterad belastning i större rörelseomfång ( tänk målare, tennisspelare )

Symtom vid besvär från axel/skuldra

Vanliga symtom är en tilltagande stelhet i axeln som  framförallt leder till en rörelsesmärta vid rörelser ovan horisontalplan ( ovan axellhöjd ), en upplevd svaghet i hand/arm/skuldra, smärta/värk som kan stråla mot nacken, handen eller längs skulderbladet, domningar, pirrningar och även smärta även vid vila.

Vanliga diagnoser

Frozen shoulder, impingement, myofasciellt smärtsyndrom, subacromialisbursit, tendinit, tendinos.

Behandling:

Den osteopatiska behandlingen främsta syfte är att återskapa god funktion i axelleden och intilliggande vävnader. Eliminera myofasciella triggerpunkter, passiv mobilisering, muskulär dekompression (cupping) och dry needling är metoder jag vanligtvis använder. Viktigt, som alltid, är att även undersöka intilliggande leder ( nacke, armbåge, handled och övre bröstrygg ) där orsaken till dina lokala symtom i axeln kan finnas.

boka massageterapi