Vad är diskbråck?

Diskbråck är ett tillstånd där en eller flera diskar mellan ryggradens kotor buktar ut så att nerverna i ryggraden påverkas. Diskbråck kan gå under många namn, så som buktande disk exempelvis, men man syftar alltid till det tillstånd där en brusten disk mellan ryggradens kotor klämmer nervsystemet. Diskbråck är en vanlig orsak till Ischias och den Ischias som orsakas av diskbråck kallas för äkta Ischias.

Diskbråck kan förekomma längs med alla ryggradens kotor faktiskt, men är mest vanligt i ländryggen som ofta tar mer belastningen än de överliggande delarna.

Smärtan vid diskbråck kommer oftast från två primära källor, disken själv eller nervsystemet. När disken brister så läcker det oftast ut vätska, det är denna vätska som ligger och trycker och irriterar nerverna. När så är fallet så upplever patienten ofta smärta, känselbortfall och domningar i området som affekterad nerv försörjer. Om det istället är i eller på disken som felet ligger så brukar smärtan istället vara mer lokal.

Symtom vid Diskbråck

Diskbråck ger symtom som ofta kallas Ischias, det är ju faktiskt så att diskbråcket är en underliggande orsak till Ischias. I övrigt är de:

  • Smärta i ryggen
  • Domnande och stickande ben
  • Smärta som strålar ut i någon extremitet (typ armar eller ben)
  • Förlamning av ben
  • Inkontinensbesvär

Hur allvarliga symtomen är beror på hur diskbråcket har utvecklat sig. Eftersom det är nervsystem i ryggraden som är påverkat är det viktigt att behandla diskbråck kirurgiskt ifall att det skulle utveckla sig till ett  tillstånd då tarm och blåsfunktionen har tappat sin funktion eller upphört att fungera.

Behandling av Diskbråck

Diskbråck behandlas såväl lokalt med olika medicinska ingrepp och läkemedel, men även i ett helhetsperspektiv. Muskler och leder måste stärkas upp under säkra former för att säkerställa att såväl läkningen fungerar bra men även att man undviker följdsjukdomar eller återkommande diskbråck. Det är oftast svårt för någon med Diskbråck att behålla aktivitet och rörelse, trots att bägge är viktiga för ett tillfrisknande. Därför kan en Osteopat vara en utmärkt hjälpreda både vad gäller läkande behandling av diskbråcket, men även genom att ta fram och visa nyttiga rörelser som inte upplevs som smärtsamma.

Risker för Diskbråck

Tyvärr kan vem som helst få ett diskbråck. Viss ärftlighet antas idag som en förklaring, samt upprepade och tunga belastningar. Exempelvis ryttare kan utveckla diskbråck efter upprepade fall från hästryggen, dvs yttre trauman. Men andra klarar sig undan utan att det finns större skillnader dem emellan. Vissa yrkesgrupper med mycket stillasittande verkar också ha en ökad risk för diskbråck.

boka massageterapi