Osteopati

Om Osteopati

Osteopati är en alternativmedicinsk behandlingsform som syftar till att läka och ta hand om kroppen genom manuella tekniker så som exempelvis mobiliseringar, stretchtekniker och massage. Osteopatins huvudsakliga fokus är det muskuloskeletala systemet, som man behandlar med manuella tekniker för att förbättra kroppens hälsa. Inom Osteopatin har man en helhetssyn på kropp och hälsa, vilket innebär att en osteopat kan hjälpa patienten att förstå sambandet mellan exempelvis stress eller dålig hållning och hälsa.

Osteopatin har funnits sedan 1874 och grundades av Andrew Taylor Still, vars grundantagande det var att kroppslig hälsa och välmående grundar sig i en balans (homeostas) och fungerande samspel mellan kroppens organsystem och muskel/led system i kroppen. Parallellt med den traditionella medicinska vetenskapen har osteopatin vuxit fram till ett utmärkt verktyg för att behandla smärta, värk och stelhet i kroppen och på så sätt minska stress och obehag för patienten.

Osteopatisk behandling

Kärnan i den osteopatiska behandlingen är att jobba med kroppens muskler, nerver, leder, bindväv och hinnor för att förebygga eller läka smärtsamma tillstånd. Osteopaten tillämpar sig av så kallad osteopatiska principer och tekniker som kallas tillämpad anatomi. De osteopatiska principerna lyder så här:

  • Människan är en helhet.
  • Kroppen är självreglerande och självläkande.
  • Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.
  • Rationell behandling baseras på dessa principer.

En osteopat jobbar alltid individanpassat, eftersom varje individ är komplex och smärta eller störningar i rörelseapparaten tillkommer av olika anledningar.

Vad en osteopat kan hjälpa med

En osteopat jobbar med en helhetssyn på kropp och hälsa och kan utifrån patientbeskrivningen ge råd om träning, kosthållning eller livsstilsförändringar som leder till en bättre hälsa. Några konkreta hälsoproblem som en osteopat ofta behandlar är:

För att läsa mer om osteopati kan du klicka här till Osteopatförbundets hemsida.

Varmt välkommen! Hälsningar Erik

Erik Svensson, Hedens Osteopati AB

boka massageterapi