Vad är ett ryggskott?

Ett ryggskott är en plötslig och ibland väldigt intensiv smärta i ländryggen och patienter uppger ofta att det känns som att området har låst sig. Smärtan av ett ryggskott kan även stråla ned i benen eller resten av kroppen.

Vad som orsakar Ryggskott

Orsaken till ryggskott, även kallat “trollskott”, är många. Stelhet, skada, överbelastning, stress, inflammation och annat kan orsaka den lokala och akuta kramp man upplever i ryggen. En vanlig beskrivning är att man lyft ett tungt föremål utan uppvärmning när ryggskottet slog till, men grundorsakerna kan vara många då inte alla får ryggskott av samma lyft. Det kan även vara så att man genom en nedsatt vätskebalans eller mineralbrist har kramp i ryggmuskulaturen eller en för hög spänning. Ryggskottet är då snarare en konsekvens av en längre tids ohälsa i ryggen.

Ryggen är komplex och måste både kunna vara stark och stabil, samtidigt som vi behöver rörlighet. Ryggradens kotor möjliggör detta, men ibland kan de enskilda kotorna få en överrörlighet respektive förminskad rörlighet i relation till varandra och då måste ryggen kompensera för detta.

När vi sitter ned så belastas ryggen även den, som behöver rörelse med jämna mellanrum för att avlasta det trycket som uppstår av att sitta ned under långa perioder. Även andningen har en inverkan på ryggens hälsa.

Därför är det viktigt att man undersöker ryggens hälsa både muskulärt såväl som i övriga vävnader, så att man kan råda bot på ryggskottet på lång sikt.

Behandling av Ryggskott

En vanlig reaktion på ryggskottet är att man avstår från all fysisk aktivitet då ryggskottet alstrar mycket smärta. Ofta leder ett ryggskott också till anspänning i övriga delar av kroppen så som gluteus och lårmuskulaturen. Smärtan kan oftast vara så intensiv att patienter måste sjukskriva sig under flera dagar på grund av ryggskottet.

För att läka ryggskottet och dess skadliga effekter på kroppen är det dock viktigt att under ordnade former komma igång med rörelse igen, samt att man fastställer grundorsaken. Då kan en osteopat vara till stor hjälp genom att behandla ryggskottet så att man kan återgå till aktivitet. En osteopat kan även hjälpa till att förhindra återkommande fall av ryggskott och den negativa hälsoeffekt som stelhet i ryggen medför.

boka massageterapi