Skribentarkiv: hedens-osteopati

GDPR

GDPR Jag uppdaterar just nu min personuppgiftspolicy. Som du säkert har hört ,sett och kommit i kontakt med de senaste dagarna så träder EU:s nya dataskyddsförordning  ( GDPR) i kraft den 25:e Maj och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag ( PuL ) Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregelr inom EU vilket ska underlätta för […]

Osteopatiskt omhändertagande

Resonemang, förhållningssätt och principer: En osteopat strävar mot ett helhetsperspektiv, vilket innebär att en patients sökorsak bedöms både baserat på den symtomgivande vävnaden/rörelseorganet och med hänsyn till eventuell bristande funktion i kroppens övriga rörelseorgan Osteopatiskt patientbemötande En osteopatisk behandling är patientcentrerad och utgår ifrån varje persons individuella förutsättning och behov. Osteopatiskt förhållningssätt till hälsa Det […]

Osteopatisk behandling

Behandling hos en Osteopat. En osteopatisk behandling startar med det viktigaste av allt, patientberättelsen, även kallad anamnesen. Vid anamnesen får du berätta om dina symtom. Du får berätta hur dom uppkom, när dom uppkom, hur progressen är,  om lindrande eller förvärrande faktorer finns bl a. Parallellt med detta så ställer jag frågor om ditt allmänna […]

Ryggskott och behandling

Hippocrates- Läkekonstens fader och tidig osteopat:) Hippocrates, även kallad läkekonstens fader, citerar och sammanfattar en osteopatisk grundprincip som utgör fundamentet för en osteopatisk behandling.  ”The natural forces within us are the true healers of disease” Självläkande förmåga Vid en osteopatisk behandling innebär detta att vi som osteopater förlitar oss på kroppens självläkande förmåga och vår […]

Psykisk ohälsa

Osteopatiska reflektioner angående psykisk ohälsa Reflektioner: Olika slags former av psykisk ohälsa ( stress, ångest, depressioner etc ) manifesterar sig i kroppen i form av muskulära spänningar, huvudvärk, trötthet och en upplevd ”låsning” generellt i kroppen.Det finns fler symtom givetvis. Osteopatisk behandling vid psykisk ohälsa Via fysisk behandling , exempelvis osteopatisk behandling kan man reducera […]

Osteopati och evolution

Fysisk aktivitet ur ett evolutionärt perspektiv. Låt oss se den mänskliga utvecklingen som ett dygn. Då har vi varit jägare och samlare under ständig förflyttning tills klockan 23.40. 23.40 började vi slå oss ner och bruka vår jord 23 59.40 blev vi industrialiserade. Den sista sekunden som vi nu lever i är den digitaliserade. Vad […]

Ryggskott – andning – stress

Ryggskott – andning – stress Låt oss kolla på hur en nedsatt andning och en stressad arbetssituation i korthet har för relation till ditt eventuella ryggskott ur ett osteopatiskt/anatomiskt perspektiv. Vår primära andningsmuskel heter diafragman. Denna muskel separerar bröst och bukhålan. Likt ett paraply ligger den utfälld över bukorganen. När diafragman aktiveras så ökas utrymmet […]