Osteopati och evolution

Fysisk aktivitet ur ett evolutionärt perspektiv. Låt oss se den mänskliga utvecklingen som ett dygn. Då har vi varit jägare och samlare under ständig förflyttning tills klockan 23.40. 23.40 började vi slå oss ner och bruka vår jord 23 59.40 blev vi industrialiserade. Den sista sekunden som vi nu lever i är den digitaliserade. Vad […]