Osteopati – Behandling vid Frozen shoulder i Göteborg

Vad är frozen shoulder/axelbesvär?

Stelhet i axeln med rörelsesmärta vid rörelser ovan axellhöjd samt upplevd svaghet i hand/arm/skuldra med strålande smärta och värk även vid vila är ett vanligt nutida problem. Frozen shoulder är en av diagnoserna. Den osteopatiska behandlingen vi erbjuder dig i Göteborg har som främsta syfte att återskapa god funktion i axelleden och intilliggande vävnader.

Axelleden är en så kallad kulled med möjlighet till stora rörelseomfång i många olika riktningar. Problemet är att vi inte alltid använder axeln så som det en gång var tänkt. Istället för stora kast och dragrörelser exempelvis så använder vi ofta axeln i ett mindre rörelseomfång, ofta i ett nästan statiskt tillstånd (exempelvis arbete vid dator, terminalarbete, frisörer) En annan belastning som på sikt kan skapa axelbesvär är repeterad belastning i större rörelseomfång (exempelvis målare, tennisspelare).

Symtom vid besvär från axel/skuldra

Vanliga symtom är en tilltagande stelhet i axeln som  framförallt leder till en rörelsesmärta vid rörelser ovan horisontalplan  ovan axellhöjd ), en upplevd svaghet i hand/arm/skuldra, smärta/värk som kan stråla mot nacken, handen eller längs skulderbladet, domningar, pirrningar och även smärta även vid vila.

Vanliga diagnoser vid axelbesvär:

Frozen shoulder, impingement, myofasciellt smärtsyndrom, subacromialisbursit, tendinit, tendinos.

Osteopatisk behandling vid axelbesvär

Den osteopatiska behandlingen främsta syfte är att återskapa god funktion i axelleden och intilliggande vävnader. En osteopat arbetar med att eliminera myofasciella triggerpunkter och passiv mobilisering. Några vanliga metoder inom osteopati är muskulär dekompression (cupping) och dry needling. Som osteopat är det viktigt att även undersöka intilliggande leder (nacke, armbåge, handled och övre bröstrygg ) där orsaken till dina lokala symtom i axeln kan finnas.

boka massageterapi