Osteopati – Behandling vid ryggskott i Göteborg

Vad är ett ryggskott?

Ordet Ryggskott brukar definieras som en plötslig akut smärta vilket leder till en rörelsesvårighet i nedre del av ryggen. Diagnosen är mycket vanlig och förekommer i alla åldrar och oavsett kön. Vid ryggskott upplever man svårighet att gå rakt och att ställa sig upp från sittande/liggande ställning. Smärtan kan vara intensiv och även har inslag av en strålande smärta antingen nedåt höften eller uppåt ryggraden.

Vad orsakar ett ryggskott?

Orsaken till ryggskott är många. Oftast inträffar ett ryggskott vid momentet när man böjer sig eller lyfter något med en vridning i kroppen. Föremålet man lyfter behöver inte vara tungt. En vanlig beskrivning är dock att man lyft ett tungt föremål när ryggskottet slog till, men grundorsakerna kan vara många då inte alla får ryggskott av samma lyft. Faktorer som ökar risken för ett ryggskott är bl a: överbelastad rygg, underbelastad rygg, för lite motion/rörelse och alltför mycket statisk belastning

Så behandlar en osteopat ett ryggskott

En vanlig reaktion på det akuta ryggskottet är att du avstår från all fysisk aktivitet då ryggskottet alstrar mycket smärta. Det är då viktigt att osteopaten mobiliserar ryggen åt dig dvs utför rörelser du själv inte klarar av för tillfället. Att även behandla överspända muskler i området är också viktigt. Detta leder till en ökad rörlighet och att du snabbare blir av med ryggskottet.

För att råda bot på ryggskottet på lång sikt är det viktigt att man även undersöker intilliggande strukturer som höftled och bäckenleder.

Då kan en osteopat vara till stor hjälp genom att dels behandla ryggskottet men även förebygga så att du inte drabbas av ryggskott ofta. Dvs en osteopat kan även hjälpa till att förhindra återkommande fall av ryggskott och den negativa hälsoeffekt som stelhet i ryggen medför. Vanliga behandlingstekniker vid ryggskott är mobilisering av rygg, mjukdelsbehandling och höghastighetsjustering ( det du som patient känner till som ”knäcka” ryggen.

boka massageterapi