Osteopati – Behandling vid ryggskott i Göteborg

Vad är ett ryggskott?

Ett ryggskott är en plötslig och ibland väldigt intensiv smärta i ländryggen och det kan kännas som att området har låst sig. Vid ryggskott fungerar ofta osteopatisk behandling och i Göteborg finns Hedens Osteopati till din hjälp. Smärtan av ett ryggskott kan även stråla ned i benen eller resten av kroppen.

Vad orsakar ett ryggskott?

Orsaken till ryggskott, även kallat “trollskott”, är många. Stelhet, skada, överbelastning, stress, inflammation och annat kan orsaka den lokala och akuta kramp man upplever i ryggen. En vanlig beskrivning är att man lyft ett tungt föremål utan uppvärmning när ryggskottet slog till, men grundorsakerna kan vara många då inte alla får ryggskott av samma lyft. Det kan även vara så att man genom en nedsatt vätskebalans eller mineralbrist har kramp i ryggmuskulaturen eller en för hög spänning. Ryggskottet är då snarare en konsekvens av en längre tids ohälsa i ryggen, vilket en osteopat kan bedöma.

Ryggen är central och måste både kunna vara stark, stabil och samtidigt rörlig. Ryggradens kotor möjliggör detta, men ibland kan de enskilda kotorna få en överrörlighet respektive förminskad rörlighet i relation till varandra och då måste ryggen kompensera för detta.

För att råda bot på ryggskottet på lång sikt är det viktigt att man undersöker ryggens hälsa både muskulärt såväl som i övriga vävnader. När vi sitter ned så belastas ryggen. För att avlasta det tryck som uppstår av att sitta ned under långa perioder så behöver ryggen rörelse med jämna mellanrum.  Visste du att även andningen har en inverkan på ryggens hälsa?

Så behandlar en osteopat ett ryggskott

En vanlig reaktion på ryggskottet är att du avstår från all fysisk aktivitet då ryggskottet alstrar mycket smärta. Ofta leder ett ryggskott också till anspänning i övriga delar av kroppen så som gluteus och lårmuskulaturen. Smärtan kan oftast vara så intensiv att patienter måste sjukskriva sig under flera dagar på grund av ryggskottet.

För att läka ryggskottet och dess skadliga effekter på kroppen är det dock viktigt att under ordnade former komma igång med rörelse igen, samt att man fastställer grundorsaken. Då kan en osteopat vara till stor hjälp genom att behandla ryggskottet så att du kan återgå till aktivitet. En osteopat kan även hjälpa till att förhindra återkommande fall av ryggskott och den negativa hälsoeffekt som stelhet i ryggen medför.

boka massageterapi