Osteopati – Behandling vid huvudvärk i Göteborg

Vad är huvudvärk?

Det finns många olika typer av huvudvärk med olika typer av symptom. Som alltid vid din osteopatiska behandling i Göteborg hos Hedens Osteopati så är målet för oss att hitta orsaken till just din huvudvärk. Om huvudvärken går att reproducera här i behandlingsrummet så kan vi vara ganska säkra på att vi funnit källan/vävnaden som ger dig huvudvärken. Då återstår det att ta reda på varför denna vävnad ger dig symtomet huvudvärk. Inte sällan är orsaken till olika slags huvudvärk relaterad till dysfunktioner i övre bröstrygg som leder till att cervikala muskler och leder blir spända och orörliga.

Nedan följer kortfattad beskrivning av några v de vanligaste typerna av huvudvärk som en osteopat möter och behandlar:

Myogen huvudvärk

Symtomen på myogen/muskulär huvudvärk beskrivs ofta som ett tryckande band runt huvudet. Det vanligaste är att denna typ av huvudvärk blir värre under dagen. I mer vardagligt tal omnämns denna huvudvärk även som spänningshuvudvärk.

Cervikogen huvudvärk

Cervikal är det latinska ordet för halsrygg/nacken. Denna värk är vanligtvis ensidig och förvärras av nackrörelser. Vanligt är att den cervikogena huvudvärken sprider sig från nacken till käken/ögat/kinden.

Migrän

En huvudvärkstyp som ofta är ensidig och ibland kommer ihop med synförändringar, talstörningar och känselpåverkan.

Osteopatisk behandling vid huvudvärk

Som alltid vid osteopatisk behandling så är målet att hitta orsaken till just din huvudvärk. Om huvudvärken går att reproducera här i behandlingsrummet så kan vi vara ganska säkra på att vi funnit källan/vävnaden som ger dig huvudvärken. Då återstår det att ta reda på varför denna vävnad ger dig symtomet huvudvärk. Inte sällan är orsaken till olika slags huvudvärk relaterad till dysfunktioner i övre bröstrygg som leder till att cervikala muskler och leder blir spända och orörliga.

boka massageterapi