Hälsa & balans med osteopati

Osteopaten ser kroppen som en helhet. Vi söker orsaken till problem som exempelvis rygg- och nackbesvär, ledvärk, belastningsskador och huvudvärk för att såväl behandla som förebygga dem. Osteopatins uppgift är skapa det bästa möjliga utgångsläge för din hälsa och ditt välmående genom att rätta till kroppens obalanser. En kroppen i balans är nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa. Hedens Osteopati är självklart medlem och kvalitetsförsäkrade i Svenska Osteopatförbundet – vilket kräver en godkänd osteopatutbildning enligt europeisk standard samt ett minimum av 1000 handledarledda kliniktimmar. I denna korta film sammanfattar förbundet osteopatens förmåga och uppdrag.