Osteopati – Behandling vid spänningshuvudvärk i Göteborg

Vad är spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk är ett samlingsnamn på en trubbig smärtkänsla som uppstår runt fram- och baksidan av huvudet och nacken. Hos din osteopat i Göteborg, Hedens Osteopati, får du alltid en individanpassad helhetsbehandling som går till roten med problemet. Ibland kallas dessa känningar också för stresshuvudvärk och man antar att detta är den vanligaste formen av huvudvärk bland vuxna. Upplever du spänningshuvudvärk mindre än 15 dagar per månad så klassas det som en episodisk spänningshuvudvärk. Är det oftare klassas dina besvär som kroniska.

Symtom och orsaker till spänningshuvudvärk

Det finns ingen enskild klarlagd orsak till spänningshuvudvärk. Har man episodiska känningar så är de ofta kopplade till stressiga situationer eller en längre period av uppbygd stress. Härvid kan en osteopat vara väldigt behjälplig med att hitta grundorsaken till spänningshuvudvärken.

I övrigt så räknas följande som bidragande orsaker till spänningshuvudvärk:

  • Otillräcklig sömn eller vila
  • Dålig hållning
  • Ångest och Depression
  • Stress

Symtomen på spänningshuvudvärk varierar både i hur starka de är samt vilken typ de är av. Det allra vanligaste är att man upplever en smärtkänsla i nacke eller huvud, oftast senare under dagen då stress och/eller belastning har inverkat på kroppen.

De symtom man oftast upplever som en följd av spänningshuvudvärk är:

  • Sömnsvårigheter
  • Utmattning
  • Muskelvärk
  • Koncentrationssvårigheter
  • Lättirriterad
  • Brist på energi

Till skillnad från migrän, så har man oftast inga övriga symtom av nervpåverkan så som illamående eller fotosensitivitet (känslig för ljus).

Osteopatisk behandling vid spänningshuvudvärk

Många drabbade väljer att självmedicinera sin spänningshuvudvärk med smärtstillande tabletter. Detta kan ge lindring av symtomen men fixar inte grundorsaken till problemet. Hos en osteopat får du alltid en helhetsbehandling som är individanpassad och går till roten med problemet. När osteopater behandlar din spänningshuvudvärk så tittar vi på muskulaturen och skelettet kring nacke, hals, rygg och huvud för att få en lägesbild av hur dessa vävnader mår. Genom att behandla dessa med manuella osteopatiska tekniker kan vi förbättra tillståndet av spändhet och överbelastning, vilket oftast är anledningen till huvudvärken.  Om du sitter ned långa perioder under dagen så byggs det ofta upp en långvarig belastning kring denna delen av kroppen som måste kämpa ovanligt mycket för att stabilisera ryggen, nacken och huvudet.

boka massageterapi