Vad är artros?

Artros är ett samlingsnamn för degenerativa förändringar i leder. Artros är den vanligaste reumatiska ledsjukdomen och innebär att ledbrosket bryts ned och skapar ett smärtsamt tillstånd och/eller nedsatt funktion i leden.

Vid artros har ledens broskytors normala balans mellan reperation och tillväxt rubbats vilket leder till en långsam degeneration ( förlust av brosk ). En led är ett komplext system av bland annat ledbrosk, ledkapsel och ledvätska. Ledbrosket får sin näring passivt via en process då ledvätska sugs upp, detta sker bl a när vi rör på oss. När det av någon orsak , oftast skada eller en långvarig belastning, uppstår en obalans i ledbroskets näringsupptag uppstår artros och då börjar leden att brytas ned eftersom näringsbalansen blivit skev och vi upplever då olika symptom av artrosen i leden.

Artros är tyvärr ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Med rätt och tidig behandling kan man undvika att hamna i en alltför smärtsam situation. Det är fortfarande inte vetenskapligt fastställt vad som orsakar artros, men man vet att repetitiv, enformig och hög belastning av samma led är en primärt utlösande faktor. Andra faktorer som bidrar till risk för artros är övervikt, ålder och livsstilsfaktorer. En osteopat kan ihop med patienten identifiera och rådgiva om strategier för att undvika och lindra artrosen.

De vanligaste lederna som drabbas av artros är:

  • fingerlederna
  • Stortåleden
  • Knä
  • Höften

Symptom vid artros

Artrosen har oftast en gradvis utveckling efter sin primära debut. Ett första tecken kan vara smärta i leden under högre belastningar eller vid upprepade mindre belastningar. Exempel på detta kan vara vid tunga lyft eller efter en stunds promenerande.

I takt med att artrosen fortskrider kan man börja uppleva smärtan allt tidigare vid olika belastninggrader, samt att smärtan kvarstår efter aktiviteten. En ökad stelhet, knastrande leder och minskat rörelseomfång kan också vara tecken på artros.

Behandling av artros

Förrutom de medicinska ingrepp som operationer och proteser är den viktigaste behandlingen vid artros den egenvård man kan göra och att man förstår vilka aktiviteter som bidrar respektive förhindrar tillståndets utveckling. Här kan en osteopat vara till mycket god hjälp för att hitta träningsformer, rörelser och övningar som stärker kroppen och hjälper till att förbättra eller lindra tillståndet i leden.

boka massageterapi