GDPR

GDPR
Jag uppdaterar just nu min personuppgiftspolicy. Som du säkert har hört ,sett och kommit i kontakt med de senaste dagarna så träder EU:s nya dataskyddsförordning  ( GDPR) i kraft den 25:e Maj och ersätter vår nuvarande personuppgiftslag ( PuL ) Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregelr inom EU vilket ska underlätta för företag att verka på unionens inre marknad. Den ställer högre krav på oss som näringsidkare där vårt ansvar förtydligas och där den enskildes rättigheter stärks vad gäller den personliga integriteten.

Varför behöver jag dina personuppgifter?
Jag ber mina kunder om personuppgifter såsom namn, adress, telefon, personnummer och e-postadress. Dessa uppgifter lagras i datasystem och är väldigt viktiga för mig då jag behöver uppgifterna för journalhantering, bokningsbekräftelser, nyhetsbrev och fakturering

Hur tillmötesgår jag dina rättigheter?
Att du ska känna trygghet med min hantering av dina personuppgifter är såklart väldigt viktigt.
Dina uppgifter lagras i datasystem som är skyddade enligt de förordningar som finns och dessa är tillgängliga endast för mig. Som registrerad patient/klient/kund hos mig kan du när som helst få tillgång till dina personuppgifter.

Jag säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Jag ser alltid till att dina personuppgifter är skyddade hos mig och att behandlingen av dina uppgifter följer gällande dataskyddsregler, mina interna riktlinjer och rutiner.

Trevlig helg på er, hälsningar Erik på Hedens Osteopati