Osteopatisk behandling

Behandling hos en Osteopat.

En osteopatisk behandling startar med det viktigaste av allt, patientberättelsen, även kallad anamnesen. Vid anamnesen får du berätta om dina symtom. Du får berätta hur dom uppkom, när dom uppkom, hur progressen är,  om lindrande eller förvärrande faktorer finns bl a. Parallellt med detta så ställer jag frågor om ditt allmänna hälsotillstånd. Föreligger det någon sjukdom/diagnos/medicinering att ta hänsyn till? Har du varit med om några trauman/olyckor? Hur ser din din vardag ut gällande olika slags stressorer och motionsvanor? Mår du psykiskt väl? Det är anamnesen som tillsammans med den undersökning som görs på dig som ska reda ut vad orsaken till just dina besvär är.

Osteopatisk undersökning:

Du får klä av dig till dina underkläder och en kort visuell bedömning görs. Jag som osteopat vill notera eventuella asymmetrier, hudförändringar och kroppshållning. Därefter utförs aktiva och passiva tester. Aktiva innebär att du som patient ombeds göra en viss rörelse, passivt test innebär att jag som osteopat utför rörelsen åt dig. I tillägg till dessa standardtest ( även kallade ortopediska test ) så görs en del osteopatiska test. Dessa test avser att återigen undersöka funktionen i vävnaden/leden. Denna fysiska undersökning tillsammans med anamnesen leder till en såkallad arbetsdiagnos.

Den osteopatiska behandlingen:

Jag som osteopat är utrustad med en mängd olika tekniker för att behandla din smärta. Vanliga tekniker är manipulation, mobilisering och massage. Fokus vid behandling är att förbättra nedsatt alternativt förlorad funktion i kroppens olika vävnader. Kan man återskapa god funktion i den dysfunktionella vävnaden/leden så skapas förutsättningar för god hälsa i den och symtomen klingar av. Den osteopatiska behandlingen utförs enbart med hjälp av händerna.

Hälsning Erik