Psykisk ohälsa

Osteopatiska reflektioner angående psykisk ohälsa Reflektioner: Olika slags former av psykisk ohälsa ( stress, ångest, depressioner etc ) manifesterar sig i kroppen i form av muskulära spänningar, huvudvärk, trötthet och en upplevd ”låsning” generellt i kroppen.Det finns fler symtom givetvis. Osteopatisk behandling vid psykisk ohälsa Via fysisk behandling , exempelvis osteopatisk behandling kan man reducera […]