Psykisk ohälsa

Osteopatiska reflektioner angående psykisk ohälsa

Reflektioner: Olika slags former av psykisk ohälsa ( stress, ångest, depressioner etc ) manifesterar sig i kroppen i form av muskulära spänningar, huvudvärk, trötthet och en upplevd ”låsning” generellt i kroppen.Det finns fler symtom givetvis.

Osteopatisk behandling vid psykisk ohälsa

Via fysisk behandling , exempelvis osteopatisk behandling kan man reducera en hel del somatisk ( kroppslig) belastning och på så sätt frigöra inneboende resurser till vad jag kan anse viktigare – ett psykiskt välbefinnande där man står väl rustad inför livets naturliga toppar, kullar och dalar. Vilket i sin tur leder till att man sköter sin fysiska kropp bättre själv också.

Osteopati kan bidra till ökat välmående

Andningsövningar, bra kost, intressen, motion, goda relationer, nya kunskaper bidrar också till ett ökat välbefinnande.
Med detta sagt: Det kan vara en investering i din totala hälsa att besöka en osteopat vid olika slags psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär. Kan vi få den fysiska kroppen att fungera bättre skapar vi större möjligheter för ett allmänt gott välbefinnande.
Ha en bra dag! Hälsning Erik