Osteopatiskt omhändertagande

Resonemang, förhållningssätt och principer: En osteopat strävar mot ett helhetsperspektiv, vilket innebär att en patients sökorsak bedöms både baserat på den symtomgivande vävnaden/rörelseorganet och med hänsyn till eventuell bristande funktion i kroppens övriga rörelseorgan Osteopatiskt patientbemötande En osteopatisk behandling är patientcentrerad och utgår ifrån varje persons individuella förutsättning och behov. Osteopatiskt förhållningssätt till hälsa Det […]